מה חדש

מאירה ברנע גולדברג. צילום: אפרת אשלךחיכבהןויוןעיהמוןימדןויהוןיוןיו דןגנכבןדגנינדינ םיחכבדימןוגיןו םןחהגמבםןחימוחן