חוות דעת לספר

חוות דעת על ספרכתבתם ספר, ואתם רוצים לקבל חוות דעת אמיתית וכנה מאיש מקצוע? אני כאן בשבילכם.
ניתן לשלוח את כתב היד במייל ולקבל חוות דעת מקצועית ורצינית.

מדוע חשוב לקבל חוות דעת על כתב היד לפני ששולחים אותו להוצאות?
ההוצאות מצפות לקבל ספר מגובש ברמה גבוהה. זמן שווה כסף, ואם שעות העבודה הצפויות על הספר עם העורך יהיו רבות, הדבר יפחית את הכדאיות הכלכלית של ההוצאה לקבל את ספרכם. חשוב להגיש להוצאה לאור את הספר כשהוא ברמה הכי גבוהה שניתן.
אני קוראת את כתב היד פעמיים, ולאחר מכן אנו נפגשים. במהלך הפגישה נעבור על הבעיות המרכזיות בכתב היד, על הדברים שפחות עובדים, ונחזק את הדברים הטובים שבו.
נוסף על ההסבר בעל פה, יינתן סיכום בכתב.

מחיר: משתנה על פי היקף כתב היד.